Keresett szó:

Dátum: 2023-05-22

Kedves Egyesületi tagjaink!Kérjük mielőbb jelentkezettek a szakmai műhelyre, mivel az ebéd rendelés szükséges a végleges létszám.Üdvözlettel:

Az OKEE Elnöksége


 
Dátum: 2023-05-22

Kedves Egyesületi tagjaink!Kérünk az alábbi linken regisztráljatok a 2023. május 26-i OKEE szakmai műhelyére.https://www.andit.hu/szakmaimuhely/Üdvözlettel:

AZ OKEE Elnöksége


 
Dátum: 2023-05-03

Kedves Egyesületi tagok!2023. május 26-án tartjuk az egyesület éves taggyűlését szakmai műhellyel egybekötve.Helyszín: BM, Budapest, Báthory utca 10. fszt.

Részletes program napokon belül elérhető lesz.

 
Dátum: 2022-05-12

Közgyűlés meghívó


 
Dátum: 2022-05-09

Kedves Kollégák!

2022. május 26. 10-15 között kerül megrendezésre az OKEE éves konferenciája az EMMI Budapest, V. Báthory utca 10. fszt. nagyelőadóban.

A részletes programot alább találjátok.

PDF

Kérlek Bennetek regisztráljatok! Regisztráció itt!

OKEE tagok számára a konferencia 3000 Ft, tagság nélkül: 6000 Ft.

Üdvözlettel:

Az OKEE Elnöksége


 
Dátum: 2021-10-20

Kedves Kolléga!Kérünk, ne feledd magaddal hozni a védettséget igazoló dokumentumokat a holnapi közgyűlésre és konferenciára.Üdvözlettel,

OKEE Elnöksége


 
Dátum: 2021-06-29

zoom
A 30 éve működő Forrás Lelki Segítők Egyesülete az országban egyedül álló kezdeményezésként

FOLT- afolt.hu néven online lelki tanácsadói felületet indít

2021. 06. 30-ánA Kedves Egyesületi Tagok!

Ezúton meghívjuk a a FOLT tanácsadói felület bemutatásra 2021.06.30-án 14.00 órától ZOOM felületen.

Üdvözlettel:

A Forrás Lelki Segítők Egyesület vezetősége

FOLT tájékoztató


 
Dátum: 2021-06-14

Kedves Érdeklődők!

Az OKEE online szakmai műhelyt szervez

2021. június 23-án 9:00-11:30

„Aktuális kérdések a közösségi és nappali ellátások számára a veszélyhelyzeti intézkedések után” címmel.

A műhely programja:

Műhely felhívás.pdf
 
Dátum: 2021-05-31

Kedves Egyesületi tagok!Június végén szakmai napot szervezünk, a részletes programot rövid időn belül küldeni fogjuk.

Az egyesületi tagjaink automatikus értesítést fognak kapni az OKEE honlapon megjelent hírekről.Üdvözlettel:

Az OKEE Elnöksége


 
Dátum: 2021-04-26

Kedves Egyesületi tagjaink!Az OKEE országos kutatást indít a Magyarországon működő alacsonyküszöbű

és közösségi ellátást nyújtó szolgáltatók körében.Kérjük töltsétek ki a az elektronikus kérdőívet és biztassatok erre

másokat is.Köszönettel és üdvözlettel:Az OKEE Elnöksége

 
Dátum: 2021-04-02

Kedves Egyesületi Tagok!Kívánunk az egyesület minden tagjának áldott és szép Húsvéti Ünnepeket.

OKEE Elnöksége

 
Dátum: 2021-03-26

A Magyar Közlöny 2021.03.16-án megjelent 2021. évi 12. számában kihirdetésre került:

Megjelent a Szociális Ágazati Portálon a közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek benyújtásának időpontjáról

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben – évente két alkalommal – dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével.

A vírushelyzet fokozódása kapcsán két darab eljárásrend került kiadásra.

PDF1. Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben

PDF2. Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozást nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére

PDF


 
Dátum: 2021-02-05

Kedves Érdeklődők!

Az OKEE online szakmai műhelyt szervez

2021. február 24-én 13.00-15.00

„Tapasztalatcsere az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről”

címmel.

A műhely programja: PDF

Regisztráció: http://www.kozossegiellatasok.hu/muhely/

Minden kollégát szeretettel várunk,

Berényi András

OKEE elnöke az elnökség nevében
 
Dátum: 2021-01-30

Kedves Egyesületi Tagok!

Ezt a válasz levelet kaptuk megkeresésünkre a Lakatos Tibor Operatív Törzs Ügyeleti Központ vezetőjétől.

Üdvözlettel:

Az OKEE Elnöksége

PDF

 
Dátum: 2021-01-22

Kedves civil, egyházi fenntartású szolgáltató Egyesületi tagjaink!

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a 2020. évi elszámoláskor a

vészhelyzet alatt (2020. március 11-június 18.) a befogadott

feladatmutatón túl akkor számolhatjátok el a tényleges

feladatmutatóitokat:

- ha ellátási szerződéssel rendelkeztek az önkormányzattal,

- a KENYSZI-ben jelentettétek a feladatmutatón túli ellátottakat is,

- elköltöttétek ezt az adott többletköltséget.

Üdvözlettel:

Az OKEE Elnöksége


 
Dátum: 2021-01-21

Kedves Egyesületi Tagok!

Ezt a 3 levelet eljuttattuk a miniszter úrnak, a tisztifőorvos asszonynak és az államtitkár úrnak, hogy a oltóanyaghoz való hozzáférést biztosítani szíveskedjenek a közösségi és alacsonyküszöb , nappali pszichiátriai, szenvedélybetegeket ellátó szolgáltatók munkatársai számára.

Az OKEE Elnöksége

PDF

PDF

PDF
 
Dátum: 2021-01-19

A Magyar Közlöny 2021.01.18-án megjelent 2021. évi 9. számában kihirdetésre került az emberi erőforrások minisztere 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról.

A háttérintézmények közti feladatmegosztás átalakítása kerül átvezetésre azaz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság helyett a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet kerül nevesítésre módszertani, szakmafejlesztési, képzés és továbbképzési feladatok tekintetében a szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletekben.

A módosítás az alábbi jogszabályokat érinti:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

Egyéb módosítások:

Hatályon kívül helyezésre kerül a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. és 6. számú melléklete (igazolások).

Nagyobb terjedelmű módosítások érintik a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletet:

Változik a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet hatálya azaz az, hogy kinek kötelező szociális továbbképzésen részt venni:

A rendelet hatálya nem terjed ki a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett, személyes gondoskodást végző személyre.

A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha

a) a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett,

b) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra,

c) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján a nevelőszülő-képesítés megszerzése alól mentesül.

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének esetköre változik, a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

(Teljesíti a továbbképzési kötelezettségét az, aki az adott továbbképzési időszak alatt a munkaköréhez kapcsolódó területen)

„ad) vezetői munkakörben dolgozik, és a foglalkoztató intézmény vezetőjének engedélyével a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Vkr.) szerinti vezetőképzés alapozó képzésének keretében annak sikeres elvégzéséről tanúsítványt szerez, ideértve a Vkr. 1. § (1) bekezdése szerinti személyeken túl a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetőjének helyettesét, gazdasági vezetőjét, vezető szakápolóját, valamint az integrált és a közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetőhelyettesét is

Változik továbbképzés szervezésre jogosultak köre:

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4. § (1)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Minősített választható továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Minősített kötelező továbbképzési programot a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Gazdasági társaság) és az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyház szervezhet. Minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programot a Gazdasági társaság, az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyház, továbbá – az 1/A. számú melléklet I. pont 16–18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében – a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Bölcsődék Egyesülete, illetve a Magyar Bölcsődék Egyesülete által megbízott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet.

(1a) A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok kidolgozását, folyamatos tartalmi frissítését és háromévenkénti felülvizsgálatát a Gazdasági társaság vagy az egyházi módszertani intézmény – az 1/A. számú melléklet I. pont 16–18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében a Magyar Bölcsődék Egyesületével együtt – végzi.

Változik az, hogy mely testület fogadja el a minősített programokat, ez a testület a Szociális Továbbképzési Minősítő Testület lesz.

Könnyítés, hogy a továbbiakban nem kell képzési szerződést kötni szakmai tanácskozás képzési forma esetén.

A rendeletben szabályozásra kerülnek a Szociális Továbbképzési Minősítő Testület hatáskörei és tagösszetétele.

A módosítások 2021.01.21-én lépnek hatályba.

Link
 
Dátum: 2020-12-29

Kedves Egyesületi tagjaink!

Ajánlom figyelmetekbe az alábbi megjelent jogszabály változásokat

Üdvözlettel:

Berényi András

OKEE elnöke

Jogszabály változások: PDF

 
Dátum: 2020-12-21

Karácsony
Kedves Egyesületi Tagok!

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván az egyesület tagjainak!

Jó egészséget és vigyázzatok Magatokra!

Az OKEE Elnöksége


 
Dátum: 2020-11-29

Kedves Egyesületi tagjaink!

A 2020. november 26-i online műhelyen közel 100-an vettünk részt.

A 2 előadás felkerült a honlapra.

A koronavírus járvány pszichés hatásai, amelyeket figyelembe kell vennünk a segítői munkánkban PDF

Berényi András klinikai és addiktológiai szakpszichológus, Debreceni Egyetem

Kihívások, szolgáltatói megoldások és módszertani válaszok a pandémia idején PDF

Ráczné Németh Teodóra főosztályvezető, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály

Az OKEE Elnöksége

 
Dátum: 2020-11-20

Az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete 2020. november 26-án 9 és 11.30 óra között online szakmai műhelyt szervez.

Program: PDF

 
Dátum: 2020-11-17

Kedves Egyesületi Tagok!Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy 2020. november 26-án 9 és 12 óra között online szakmai napot szervezünk. A részletes programot napokon belül küldeni fogjuk. Mindenki írja be a naptárba.Az OKEE Elnöksége
 
Dátum: 2020-10-19

GYIK
Gyakran Ismételt Kérdéseket a Dokumentumok menüpontban találják.

 


dátum: 2023.01.24.
Kedves Egyesületi tagok!

Szeretnénk felhívni a figyelmet egy jogszabályváltozással kapcsolatban (gázbeszerzés) ami az egyházi és civil fenntartású intézményeket is érinti.

Pénteken (2023.01.20.) a Magyar Közlönyben megjelent egy rendeletet(12/2023 Korm. rend.), amely az eddigitől eltérő elszámolás lehetőségét kínálja fel a jogosultaknak a földgáz beszerzéssel kapcsolatban.

Az előre megállapított árak helyett a tőzsdei havi átlagárat kell fizetniük az intézményeknek a gázért. Ez most jóval olcsóbb, mint a jelenlegi, szerződött beszerzési árak. Feltétel, hogy az adott intézmény a rendelet hatálybalépését követő 5. munkanap végéig nyilatkozik a földgázkereskedő felé, hogy ő a rendeletben meghatározott intézménynek minősül és a most meghatározott, új elszámolás alapján akar fizetni a gázért.

Mivel a rendelet szombaton hatályba is lépett, ezért a határidő,jövő hét péntek, azaz 2023.január 27. A határidő jogvesztő!

A rendelet értelmében, többek között: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában lévő intézmény jogosult a rendeletben részletezettek alapján a módosított elszámolás választására.

Csatoljuk a részleteket tartalmazó MK 11. számát.

Üdvözlettel:

OKEE Elnöksége

dátum: 2023.01.16.
Kedves Kollégák!

Szeretettel invitálunk Benneteket 6 alkalmas online műhelysorozatunkra, mely célja - esetbemutatások mentén - a szenvedély-, pszichiátriai betegek és családjaik támogatását új módszerekkel segíteni.

Meghívó:

Műhelysorozat linkje: https://docs.google.com/forms/d/1PYs_ZBHO_SMKGeySMg1D02nnTGlrldmyZTeibFV0aew/edit

dátum: 2022.12.23.
Kedves Egyesületi Tagok!

Az OKEE Elnöksége minden egyesületi tagnak kíván áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket sok pihenéssel és eredményekben gazdag Új Esztendőt kevés nehézséggel!dátum: 2022.11.16.
Kedves Egyesületi tagok!

Ezúton a Forrás Lelki Segítő Központ szeretettel meghívja a kollégákat "A katolikus egyház szerepvállalása a szociális ellátásban" című konferenciára.

Meghívó:

A részvétel ingyenes, aki részt szeretne venni a konferencián, kérjük regisztráljon a meghívóban van regisztrációs link.

Üdvözlettel:
Berényi András

dátum: 2022.11.10.
Kedves Kollégák!

Megjelent az EFOP Plusz pályázati kiírás (itt érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/efop-2225-22-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse-tmogatott-lakhats-kialaktsa-szocilis-alapszolgltats-fejlesztse-1
Az evvel kapcsolatos szakmai tájékoztatóról olvashattok a 2022. november 2-3-án megrendezett SZOSZAK konferencia előadás ppt-ből, mey elérhető itt, belépéssel a honlapra: http://www.szoszak.hu/index.php?page=menupont&oldal=1&hider=1&nyelv=hu#bejelentkezes

Aktualitások:

Ingatlanvásárlás alátámasztása:

dátum: 2022.11.03.
Kedves Egyesületi Tagok!

Szeretnénk felhívni a figyelmet egy pontszerző képzési lehetőségre.

Jelentkezési lap:
Minősített szociális továbbképzési program:

Üdvözlettel:

Az OKEE elnoksége

dátum: 2022.10.11.
Kedves Kollégák!

Megjelent az EFOP Plusz legújabb verziója társadalmi egyeztetésre (itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/emberi_eroforras_fejlesztesi_operativ_program_plusz). Remélhetőleg ez az elfogadás előtti utolsó véleményezhető verzió, ami azt is jelenti, hogy talán utoljára van lehetőség az operatív program tartalmának befolyásolására.


dátum: 2022.06.28.
Kedves Fenntartók!

FONTOS az MVM-nél 2022. július 1-ig nyilatkozni kell!

https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok?utm_source=mvmhu&utm_medium=banner&utm_campaign=egyetemesvaltozasok

dátum: 2022.06.18.
A FORDULÓPONT NYÍLT NAP PROGRAMJA

Kedves Kollégák!

2022. május 26-án az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete nagy érdeklődés mellett megtartotta éves konferenciáját.


Üzenőfal
ESEMÉNYNAPTÁR
<< 2023. június >>
H K Sz Cs P Sz V
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930